Příští akce/Next Event 17.09.11 Pražské cyklozvonění 2011

Pražské cyklozvonění 2011

Kola, zvonky a burgery najdete na letošním Pražském cyklozvonění 2011 a to od 11:30 do 17:00 v prostorách budoucího A-parku, U Ledáren v Braníku v Praze 4.

Cyklozvonění propaguje jízdu na kole do práce a do školy a zároveň si klade za cíl posílit vztahy mezi cyklisty a městskými částmi při společném budování bezpečných cyklotras. Při sobotní akci se cyklisté shromáždí v sedmi různých pražských částech a pak si to namíří do Braníka, kde se v průběhu dne budou konat různé akce pro rodiny s dětmi. Tato Google mapa zobrazuje startovací místa/časy a trasu do cílové destinace v Braníku v A-parku U Ledárny (posunout dolů).

Hromadnou dopravou se tam dostanete tramvajemi 3, 16, 17 a 21, zastávka “Pobřežní cesta.” Další informace najdete na webu Pražské cyklozvonění

It will be bikes, bells, and burgers at this year’s Pražské cyklozvonění 2011 from 11:30 to 17:00 in Braník, at Cíl A-park Ledárny.

The cyklozvonění event promotes cycling to work and school while aiming to strengthen the relationship between cyclists and city districts in joint development of safe cycling routes. For Saturday’s event, cyclists will gather in seven different areas of Prague and will then ride to Branik where a variety of family-friendly events will be taking place throughout the day. This Google map has the starting places/time listed and the route to the final destination in Braník, at Cíl A-park Ledárny.


Zobrazit místo Pražské cyklozvonění 2011 – příjezdové cesty na větší mapě

To get there by public transportation take trams 3, 16, 17 or 21, the stop is
“Pobřežní cesta.”

Further information can be found on the Pražské cyklozvonění website

This entry was posted in Upcoming Events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *